| SGY:n tiedotteet ja uutiset

Vt 12 VALTARI-allianssi on palkittu Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen GeoTeko 2019 -tunnuspalkinnolla. Allianssin muodostavat tilaajaosapuolet Väylä, Lahden kaupunki ja Hollolan kunta sekä palveluntuottajat Skanska Infra Oy ja Pöyry Finland Oy. Palkinto luovutettiin Geotekniikan päivässä 7.11.2019 ja sen vastaanottivat geoasiantuntija Veli-Matti Uotinen Väylästä, geotekninen suunnittelija Jaana Vinter Pöyry Finland Oy:stä ja työpäällikkö Niko Asikainen Skanska Infra Oy:stä.

Lahden kehätie -hanke on jaettu kolmeen osaan, ja teknisesti haastavimman osuuden tulevan kehätien itäpäässä toteuttaa VALTARI-allianssi. Hankkeessa on korvattu suuri määrä alustavasti suunniteltuja paalulaattoja kevyemmillä pohjanvahvistustekniikoilla. Erityisesti Kujalan eritasoliittymän kohdalla on saavutettu tiesuunnitelmavaiheeseen nähden merkittäviä säästöjä (yli 6M€). Hankkeessa on pienennetty kustannuksia ja vähennetty ympäristövaikutuksia panostamalla pohjatutkimuksiin, koerakenteisiin sekä monitorointiin.

Palkittavan kohteen valitsi SGY:n hallituksen nimeämä kunniatuomari Paavo Syrjö, Infra ry:n toimitusjohtaja.

”Kyseessä on ns. arjen innovaatio työmaa- / projektimaailmassa, jonka lähtökohtana lienee se, että pysähdyttiin miettimään, mitä tässä projektissa voitaisiin tehdä fiksummin ja taloudellisemmin. Tässä voidaan näyttää suora taloudellinen hyöty, joka loppukädessä koituu veronmaksajien eduksi. Tässä tulee lisäksi esiin geoteknikoiden ammattitaito ja osaaminen, jota voi ja pitäisi jatkossa yhä enemmän käyttää projekteissa / työmailla, jotta saadaan aikaan fiksumpia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja. Tällä oli yhtymäkohta myös hankkeen ympäristövaikutuksiin ja tämän avulla hankkeen ympäristökuormaa voitiin todistettavasti pienentää. Allianssissa tulee esiin geoteknikoiden ammattitaito ja osaaminen, jota voi ja pitäisi jatkossa yhä enemmän käyttää projekteissa / työmailla, jotta saadaan aikaan fiksumpia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja. Allianssi mallina lähtee siitä, että tarvitaan kaikkien hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteisiä ponnisteluita ja tässä tapauksessa yhteistoiminta osapuolten välillä tuotti mainion lopputuloksen ja oli siten allianssin hengen mukaista. Tämän ”tarinan” sankareita olivat geoteknikot (jotka liian harvoin saavat sankarin viitan harteilleen)”, kertoo Syrjö.

Suomen Geoteknillinen Yhdistys (SGY) myöntää kerran kahdessa vuodessa GeoTeko-palkinnon. GeoTeko on tunnustuspalkinto, joka jaetaan parhaalle geotekniselle innovaatiolle, hankkeelle, henkilölle tai muuten geoteknistä alaa edistäneelle taholle. Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2012 ja tänä vuonna palkinto jaettiin jo viidettä kertaa.

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylä, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@vayla.fi

Geotekninen suunnittelija, Jaana Vinter, Pöyry Finland Oy, jaana.vinter@poyry.com