| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Liikennevirasto on julkaissut Suihkuinjektointiohjeen LO 16/2018. Ohje astuu voimaan 1.5.2018 ja se on ladattavissa:

Ohjeessa esitetään yleiset vaatimukset pohjanvahvistuksena, pohjarakenteena tai eristys- tai suojausrakenteena käytettävän suihkuinjektoinnin suunnittelulle ja mitoitukselle. Yksityiskohtaiset vaatimukset suihkuinjektoinnin suunnittelulle ja toteutukselle määritetään hankekohtaisesti. Ohjeessa on selostettu suihkuinjektoinnin soveltuvuusalueita, työn toteuttamisen periaatteita, käyttökohteita, tuotantotekniikkaa ja laadunvalvontaa, joka on tarkoitettutaustatiedoksi ja opastavaksi tekstiksi, suunnitelmaa ja hankekohtaisia laatuvaatimuksia laadittaessa.

Linkki ohjeeseen

Liikenneviraston ohjeluettelo