Ympäristögeotekniikkatoimikunnan toimenkuvaan kuuluu alan kehityksen seuraaminen, tiedottaminen, ohjeistustoiminta ja alan kansainvälinen yhteydenpito.

 

Ympäristögeotekniikkatoimikunnan jäsenet

 • Minna Leppänen, puheenjohtaja, Tampereen teknillinen yliopisto, (etunimi.sukunimi@tuni.fi)
 • Eeva-Maria Hatva, sihteeri, Gasum, (etunimi.sukunimi@gasum.com)
 • Juho Kallio, SRV, SGY:n hallituksen edustaja
 • Pekka Lindroos, Golder Associates
 • Petri Lintinen, GTK
 • Anton Palolahti, Sito Rakennuttajat Oy
 • Jukka Rinkinen, Ramboll Finland Oy
 • Jouko Saarela
 • Pauli Saksa, Geosto Oy
 • Riina Rantsi, Suomen Erityisjäte Oy
 • Antti Partanen, Graniittirakennus Kallio Oy