Ympäristögeotekniikkatoimikunnan toimenkuvaan kuuluu alan kehityksen seuraaminen, tiedottaminen, ohjeistustoiminta ja alan kansainvälinen yhteydenpito.

 

Ympäristögeotekniikkatoimikunnan jäsenet

  • Minna Leppänen, puheenjohtaja, Tampereen teknillinen yliopisto, (etunimi.sukunimi@tuni.fi)
  • Eeva-Maria Hatva, sihteeri, Gasum, (etunimi.sukunimi@gasum.com)
  • Pekka Lindroos, Golder Associates
  • Petri Lintinen, GTK
  • Anton Palolahti, Sito Rakennuttajat Oy
  • Jukka Rinkinen, Ramboll Finland Oy
  • Jouko Saarela
  • Pauli Saksa, Geosto Oy
  • Riina Rantsi, Suomen Erityisjäte Oy
  • Antti Partanen, Graniittirakennus Kallio Oy