Viestintätoimikunta vastaa SGY:n sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, Geofoor-lehden toimituksesta, jäsentiedotteista ja osaltaan SGY:n nettisivuston ylläpidosta.

 

Viestintätoimikunnan jäsenet:

 • Pia Vasko, puheenjohtaja ja Geofoor-lehden päätoimittaja (etunimi.sukunimi@ril.fi)
 • Suvi Soininen, WSP Finland Oy,(etunimi.sukunimi@wsp.com)
 • Mauri Kulman, Väylävirasto (etunimi.sukunimi@ains.fi)
 • Salla Nurmi, WSP Finland Oy (etunimi.sukunimi@wsp.com)
 • Sami Ylönen, FinMeas Oy, SGY:n hallituksen edustaja
 • Ilkka Vähäaho, Helsingin kaupunki
 • Henry Gustavsson, Aalto-yliopisto
 • Mirva Koskinen, Helsingin kaupunki
 • Tiina-Liisa Toivanen, Espoon kaupunki
 • Monica Löfman, Aalto-yliopisto, SGY.fi-ylläpito & jäsenuutiskirjeet (etunimi.sukunimi@aalto.fi)
 • Lauri Metsovuori, Destia
 • Hanna Rasi-Koskinen,  SGY:n some-vastaava, (hanna.rasi-koskinen@oulu.fi)

 

Viestintätoimikunta ottaa mieluusti vastaan palautetta, kehitysehdotuksia ja juttuideoita sekä valmiita kirjoituksia ja kannanottoja osoitteella viestinta.sgy@gmail.com