Routatoimikunnan tehtäviin kuluu routatutkimuksen ja -koulutuksen edistäminen Suomessa sekä osallistuminen ISSMGE:n Routakomitean ITC216 asioiden valmisteluun ja toimintaan.

 

Routatoimikunnan jäsenet

  • Anne Tuomela, Oulun yliopisto, puheenjohtaja (anne.tuomela@oulu.fi)
  • Henry Gustavsson, Aalto-yliopisto, sihteeri
  • Kari Hietala, FCG
  • Teuvo Holappa, WSP
  • Salla Konttinen, Sitowise, SGY:n hallituksen edustaja
  • Seppo Saarelainen.