Pohjanvahvistustoimikunnan tehtävänä on pohjanvahvistusalan kansallisen ja kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja alan yhteydenpito, suomalaisesta osaamisesta tiedottaminen maailmalle sekä kannanotot pohjanvahvistusalan kysymyksiin.

 

Toimikunta järjestää vuosittain yhdessä Aalto-yliopiston kanssa perinteisen Pohjanvahvistuspäivän. Pohjanvahvistuspäivillä on tarjolla alan kansainvälistä huippuosaamista. Lisäksi paikalla ovat kaikki kotimaiset alan tahot.

 

Pohjanvahvistusmenetelmät

 • Pilaristabilointi
 • Massastabilointi
 • Keventeet
 • Pystyojitus
 • Esikuormitus ja vakuumi
 • Kivipilarit
 • Syvätiivistys (pudotustiivistys tai täryhuuhtelu)
 • Maainjektointi
 • Suihkuinjektointi
 • Maan naulaus

IGS-FIN Chapter on ottanut päävastuun aiemmin pohjanvahvistustoimikunnalle kuuluneesta alueesta

 • Geosynteettiset lujitteet

 

Pohjanvahvistustoimikunnan jäsenet

 • Juha Forsman, Ramboll Finland Oy, puheenjohtaja
 • Asko Aalto, Helsingin kaupungin maa- ja kallioperäyksikkö, sihteeri
 • Virpi Kaarakainen, Geobotnia Oy, hallituksen edustaja toimikunnassa
 • Mirva Koskinen, Helsingin kaupungin maa- ja kallioperäyksikkö
 • Harri Sara, Oy ViaCon Ab
 • Jaakko Heikkilä, ProFund Oy
 • Leena Korkiala-Tanttu, Aalto-yliopisto
 • Kari Kuusipuro, Nordkalk Oyj
 • Stefan Malm, Ralf Ajalin Oy
 • Juho Mansikkamäki, AFRY Finland Oy
 • Ville Niutanen, Hyvinkään Tieluiska Oy
 • Tarmo Tarkkio, Skanska Infra Oy
 • Hannu Siira, Väylävirasto