Eurokooditoimikunnan tavoitteena on edistää geotekniikkaan ja pohjarakentamiseen liittyvien Eurostandardien käyttöönottoa Suomessa, etenkin suunnittelun osalta. Tätä varten toimikunta seuraa uusien standardien, niiden kansallisten liitteiden ja mahdollisten sovellus ym. ohjeiden käyttöönottoa ja toimii tarvittaessa SGY:n asiantuntijaelimenä niitä koskevissa asioissa. Toimikunta pyrkii edesauttamaan Eurokoodien käyttöönottoa tiedotuksen avulla, ottamalla osaa koulutuksen järjestämiseen, sekä tuottamalla tätä varten materiaalia.

Toimikunnan tarkoituksena on olla yhdistävänä kanavana ja taustatukena henkilöille, jotka osallistuvat CEN:in käynnistämään Eurokoodin päivitystyöhön, sen taustaryhmiin tai päivitystyötä seuraamaan perustetun Nordic Mirror Groupin (NMGEC7) toimintaan. Toimikunta esittää kannanottoja EC 7:n päivitykseen sekä em. pohjoismaisen Mirror Groupin päätöksiin liittyen.

 

Eurokooditoimikunnan jäsenet

 • Sami Punkari, A-insinöörit, puheenjohtaja (etunimi.sukunimi@fcg.fi)
 • Ville Lehtonen, Ramboll, sihteeri (etunimi.sukunimi@ramboll.fi)
 • Wojciech Solovski, hallituksen edustaja toimikunnassa
 • Juha Kujansuu
 • Panu Tolla, Väylä
 • Veli-Matti Uotinen, Väylä
 • Timo Birling, WSP
 • Juho Mansikkamäki, Afry
 • Inari Kurki-Suonio, Sitowise
 • Juha Selänpää, Sweco
 • Leena Korkiala-Tanttu, Aalto-yliopisto
 • Tim Länsivaara, TUNI
 • Tommi Hakanen, Kreate
 • Päivi Castren, Sitowise, MTR edustajana
 • Kari Avellan, Kareg

 

Varajäsenet

 • Emilia Köylijärvi, WSP
 • Ilona Häkkinen, A-insinöörit
 • Petri Tyynelä, Ramboll
 • Mikko Suoranta, Sitowise
 • Marko Laurila, Afry
 • Tuomo Passi, Sweco
 • Henri Haverinen, WSP