Eurokooditoimikunnan tavoitteena on edistää geotekniikkaan ja pohjarakentamiseen liittyvien Eurostandardien käyttöönottoa Suomessa, etenkin suunnittelun osalta. Tätä varten toimikunta seuraa uusien standardien, niiden kansallisten liitteiden ja mahdollisten sovellus ym. ohjeiden käyttöönottoa ja toimii tarvittaessa SGY:n asiantuntijaelimenä niitä koskevissa asioissa. Toimikunta pyrkii edesauttamaan Eurokoodien käyttöönottoa tiedotuksen avulla, ottamalla osaa koulutuksen järjestämiseen, sekä tuottamalla tätä varten materiaalia.

Toimikunnan tarkoituksena on olla yhdistävänä kanavana ja taustatukena henkilöille, jotka osallistuvat CEN:in käynnistämään Eurokoodin päivitystyöhön, sen taustaryhmiin tai päivitystyötä seuraamaan perustetun Nordic Mirror Groupin (NMGEC7) toimintaan. Toimikunta esittää kannanottoja EC 7:n päivitykseen sekä em. pohjoismaisen Mirror Groupin päätöksiin liittyen.

 

Eurokooditoimikunnan jäsenet

 • Kirsi Koivisto, Ramboll Oy, puheenjohtaja (etunimi.sukunimi@ramboll.fi)
 • Leena Nurmi, Sito Oy
 • Henry Gustavsson, Aalto-yliopisto
 • Teemu Rahikainen, FCG
 • Pentti Salo, Liikennevirasto
 • Petri Tyynelä, Ramboll Oy
 • Antti Junnila, Innogeo Oy
 • Matti Hakulinen, TTY
 • Jaakko Heikkilä, Arcus Oy
 • Kari-Matti Malmivaara, WSP Finland Oy
 • Tim Länsivaara, TTY
 • Leena Korkiala-Tanttu, Aalto-yliopisto
 • Panu Tolla, Liikennevirasto