Yhdistyksessä toimii 10 ammatillista toimikuntaa ja 4 eri toimintaa tukevaa tai erilaisiin projekteihin keskittyvää toimikuntaa. Yhdistyksen toiminnan painopistealueita toimikuntatyöskentelyn ja asiantuntijatoiminnan osalta ovat:

  • Osallistuminen alan pätevyydentoteamisjärjestelmän toimintaan
  • Aktiivinen toimikuntatyöskentely
  • Geotekniikan päivän järjestäminen.

 

Toimikunta / Puheenjohtaja 

Eurokooditoimikunta / Eurocode Committee: Kirsi Koivisto (etunimi.sukunimi@ramboll.fi)

Kaivantotoimikunta / Excavation Committee: Tommi Hakanen (etunimi.sukunimi@kopteri.net)

Monitorointitoimikunta / Monitoring Committee: Sami Ylönen (etunimi.sukunimi@finmeas.com)

Paalutustoimikunta / Piling Committee: Teemu Riihimäki (etunimi.sukunimi@junttan.com)

Pohjanvahvistustoimikunta / Ground Improvement Committee: Ilkka Vähäaho (etunimi.sukunimi@hel.fi)

Pohjatutkimustoimikunta / Field Investigation Committee: Jani Lepistö (pohjatutkija@gmail.com)

Rakennusgeologiatoimikunta / Engineering Geology Committee: Ossi Ikävalko (etunimi.sukunimi@gtk.fi)

Routatoimikunta / Frost Committee: Seppo Saarelainen (ssaarel5@gmail.com)

Tietomallinnustoimikunta / Information Modelling Committee: Harri Mäkelä (harri.makela@innogeo.fi)

Ympäristögeotekniikkatoimikunta / Environmental Geotechnics Committee: Minna Leppänen (etunimi.sukunimi@tut.fi)

Geotekniikan päivän järjestelytoimikunta / Organization Committee of the Annual Geotechnical Seminar: Jaana Vinter (etunimi.sukunimi@poyry.com)

Viestintätoimikunta / Communication Committee: Suvi Soininen (etunimi.sukunimi@wsp.com)

IGS Finnish Chapter

G10 kaupunkien -ryhmä kaupunkien geotekniikasta vastaaville tahoille / G10 – Big Cities Group

 

(etunimi = forename, sukunimi = surname)