SGY:n julkaisuja

Pohjatutkimusmerkinnät (2021). Kaikki versiot ladattavissa täältä.

Tuetun kaivannon monitorointi -ohje (2022)

Sovellutusohje: Kartiokoe Suomessa

Geoteknisen mittaamisen ja monitoroinnin olennaiset käsitteet ja periaatteet

ISO-maa- ja kallioluokituksen soveltamisohje Suomessa, SGY/RIL-yhteisjulkaisu. Ostettavissa RILin kirjakaupasta.

Paalutusohje PO-2016, RIL254-2016. Ostettavissa RILin kirjakaupasta.

Geotekninen sanasto ENG-Suomi – ENG

Pohjatutkimusten havaintotietojen Infra-formaatti, versio 2.5. (11/2018)

Ojakonnista geotekniikan osaajiksi – SGY:n 60-vuotisjuhlajulkaisu (1951-2010)

Lyöntipaalutusohje LPO-2005, Teräsbetoni- ja puupaalut, RIL 223-2005, SGY/RIL-yhteisjulkaisu. Ostettavissa RILin kirjakaupasta. (ISBN 951-758-453-9)

Pienpaalutusohje PPO-2007, Teräksiset lyönti-, pora- ja puristuspaalut, RIL230-2007, SGY-RIL-yhteisjulkaisu. Ostettavissa RILin kirjakaupasta. (ISBN 978-951-758-469-2)

Suurpaalutusohje 2001, RIL 212-2001, SGY-RIL-yhteisjulkaisu. Ostettavissa RILin kirjakaupasta. (ISBN 951-758-412-1)

 

Kairausoppaat

Kairausopas 1: Painokairaus, Tärykairaus, Heijarikairaus

Kairausopas 2: Siipileikkauskoe

Kairausopas 3: Näytteenotto geoteknisiä tutkimuksia varten

Kairausopas 4: Pohjavedenpinnan ja huokosvedenpaineen mittaaminen

Kairausopas 5: Porakonekairaus

Kairausopas 6: CPTU-puristinkairaus, puristin-heijarikairaus

 

Alan julkaisuja

Paalujen staattisen ja dynaamisen koekuormituksen vertailu (Väylävirasto, 06/2020)

Syvästabiloinnin laboratoriokokeiden ohjeistuksen taustaselvitys, LTS 30/2018 (Liikennevirasto)

Suihkuinjektointiohje LO 16/2018 (Liikennevirasto)

Infrarakentamisen geoteknisten vaurioriskien hallinta 2011

Ympäristönäytteiden karttamerkinnät (Mahvet-järjestelmä)

Esijännitettyjen maa- ja kallioankkureiden koestus -ohje. Liikenneviraston ohjeita 30/2015. Ohje ei ole voimassa, koska korvautunut standardilla EN ISO 22477-5.

Kansallinen liite (LVM), SGS-EN 1997-1 Geotekninen suunnittelu, Yleiset säännöt: Soveltaminen Infrarakenteisiin (11.2.2015).

Geotekniset tutkimukset ja mittaukset ohje, Suunnitteluvaiheen ohjaus. Liikenneviraston ohjeita 10/2015.

Liikenneviraston oppaita

Helsingin kaupungin maa- ja kallioperäyksikön julkaisuja

 

Rakentamisen aiheuttamat tärinät -tutkimushanke (TUT, maa- ja pohjarakenteet)

Tärinämittausraportit (176 sivua)
Tärinämittausraportit (2009)
Matti Hakulinen

Taustaselvitykset (130 sivua)
Taustaselvitykset (2009)
Matti Hakulinen

Paalutuksesta ja pontituksesta aiheutuva tärinä (160 sivua, 28 liitesivua)
Diplomityö, Hanna Leppänen (2008)

 

Oppimateriaaleja

Ympäristögeotekniikan perusteet (2008)

Nordic Guidelines for Reinforced Soil and Fill (2004)

Ympäristögeotekninen näytteenotto-opas, maa-, huokoskaasut ja pohjavesinäytteet (2002), ISBN 951-98818-2-4 (pdf)

 

Sanasto

Geotekniikan alan sanasto ISSMGE:n sivuilla (14 kieltä, n. 1600 termiä)

 

Julkaisuarkisto 

Käytöstä poistuneet kairausoppaat:

Kairausopas 2: Siipikairaus (1995)  Liikenneviraston soveltamisohjeet (2018)

Kairausopas 3: Maanäytteiden ottaminen geoteknillisiä tutkimuksia varten (1984)  Häiriintymätön näytteenotto -ohje (2020)