SGY on maa- ja pohjarakentamisessa aktiivisesti työskentelevien suunnittelijoiden, tutkijoiden, urakoitsijoiden, rakennuttajien sekä laite- ja materiaalitoimittajien pätevin yhteisö Suomessa. Geotekniikka käsittelee maa- ja kallioperän teknisiä ominaisuuksia ja niiden soveltamista maa- ja pohjarakentamiseen sekä maa- pohjarakenteiden mitoitusmenetelmiä.

Yhdistys on perustettu 1951 ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nykyiset säännöt on hyväksytty 19.5.2015: Säännöt

 

Yhdistyksen tarkoitus ja toimintatavat

Yhdistyksen tarkoitus on toimia geotekniikan alalla työskentelevien aatteellisena yhdyssiteenä Suomessa sekä edistää geotekniikan tutkimusta, hyödyntämistä ja koulutusta. Toteuttaakseen tarkoitustaan yhdistys järjestää tilaisuuksia sekä edistää alan julkaisutoimintaa ja ohjeistusta. Yhdistys harjoittaa yhteistoimintaa eri alan organisaatioiden kanssa.

 

Muu

  • Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen (vuodeta 1985)
  • MANK ry:n jäsen (vuodesta 1996)
  • SGY:llä on edustaja Rakennustietosäätiö RTS:n edustajistossa
  • SGY on yksi FISE Oy:n omistajista ja SGY:llä on edustajat pohja- ja kalliorakenteiden suunnittelijoiden ja työnjohtajien, tuotantojohdon, ja pääsuunnittelijoiden pätevyydenarviointilautakunnissa.

 

Kansainväliset yhteydet

SGY on International Socitety for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) -nimisen kansainvälisen järjestön jäsen.