| SGY:n tapahtumat

Pohjatutkimustoimikunta järjestää lyhyen teemailtapäivän 12.10.2021 klo 14-15:30, jonka ohjelma löytyy alta. Maksuton tapahtuma järjestetään Teamsissa (osallistumislinkki ohjelman alla). Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

 

Iltapäivän ohjelma

klo 14:00 Panu Tolla, Väylävirasto: Geosuunnittelua ja pohjatutkimusta koskevat standardit

klo 14:30 Hannu Halkola, Stara:  Näytteenottoluokat ja -ottimet, kuka valitsee ja kuka vastaa?

Klo 15:00 Jani Lepistö, Insinööritoimisto Lepistö Oy:  Uudet pohjatutkimusmerkinnät

Osallistumislinkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRhYmUwM2UtODQzYy00MjkzLTkyZDAtMjg4MzFhZmEyZjRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226f10b7a6-dd96-40da-9a13-79683a8cac27%22%2c%22Oid%22%3a%22a305bf83-8da0-422c-b427-26b98ed13a4b%22%7d