| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Talogeotekniikan tietomalliohje (YTV 2021 osa 15 Talogeotekniikka, suunnittelu ja rakentaminen) on julkaistu koekäyttöön.

Talogeotekniikan tietomalliohjeen tarkoituksena on ohjata, yhdenmukaistaa ja kehittää talogeotekniikan tietomallintamista, sekä toimia rajapintana talo- ja infrahankkeiden ja näiden toimintaa ohjaavien ohjekokonaisuuksien (YTV ja YIV) välillä. Ohje kattaa koko talohankkeen elinkaaren: lähtöaineiston, suunnittelun eri vaiheineen, rakentamisen ja rakennetun todentamisen, pois lukien kunnossapidon. Yleisten ohjeiden ja määritysten lisäksi ohjeessa on esitetty rakennusosakohtaiset vähimmäisvaatimukset talogeotekniikan luovutusaineiston geometrialle ja tietosisällölle.

Talotekniikan tietomalliohje sekä sen kolme liitettä ovat ladattavissa buildingSmart Finlandin sivustolla.