| SGY:n tiedotteet ja uutiset

SGY:n Kairausopas II (Siipikairaus) on uudistettu nykypäivän kalustot ja standardit huomioiden.

Standardi SFS EN ISO 22476-9 Geotechnical investigation and testing – Field testing – Part 9: Field vane test (FVT and FVT-F) (ISO 22476 9:2020) vahvistettiin suomalaiseksi standardiksi 2.10.2020. Sen myötä nähtiin tarpeellisena päivittää Kairausopas II kokonaisuudessaan. Uudessa ohjeistuksessa kuvataan, kuinka standardin mukainen siipikairaus eli siipileikkauskoe tehdään Suomen yleisimmät kalustot sekä maaperäolosuhteet huomioiden.

Kairausoppaan laatimistyön tilaaja on Väylävirasto, missä työn ohjauksesta on vastannut Panu Tolla. Laatimistyö on tehty Ramboll Finland Oy:ssä, missä projektipäällikkönä toimi Fredrik Winqvist. Asiantuntijoina työryhmässä toimivat Sami Kankaanpää, Monica Löfman ja Juha Forsman. SGY:n Pohjatutkimustoimikunta on tarkistanut kairausoppaan sisällön.

SGY:n julkaisema Kairausopas II: Siipileikkauskoe on luettavissa julkaisut sivuilla (Kairausoppaat-otsikon alla).