| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Terra ja Väylävirasto tarjoavat Rautatiesuunnittelun koulutus RASU -koulutuskokonaisuudella tilaisuuden sekä rautatiealaa sivuavissa työtehtävissä jo toimivien ammattilaisten täydennyskouluttautumiselle että kokonaan uusien ihmisten houkuttelemiselle rautatiealan piiriin.

Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan järjestöjen kanssa.

 

  • Helpotusta rautatiealan osaajapulaan
  • Uutta osaamista ratahankkeiden suunnitteluun
  • Vahvistusta rautatietekniikan, radan rakenteiden ja järjestelmien osaamiseen
  • RASU-koulutus suunnitellaan ja toteutetaan alan toimijoiden yhteistyönä
  • Työelämän asiantuntijat ja tutkinto-opiskelijat opiskelevat yhdessä
  • Toteutusaika 8.9.2022 – 4.5.2023, kokonaisuus 12 koulutuspäivää
  • Hae mukaan 15.6.2022 mennessä.

 

Lue lisää: tuni.fi/kehityosaajana/rasu