| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Kiinnostaako sinua tulvasuojelun, vesivoiman tai kaivosalueiden patorakenteet tai niiden tarkkailu tai seuranta? Tampereen yliopisto järjestää Kainuun ELY-keskuksen 12-päiväisen patoturvallisuuskoulutuksen, jossa käsitellään mm. patorakenteiden suunnittelua ja sitä ohjaavaa lainsäädäntöä, tarkkailua ja tarkistuksia, häiriötilanteita ja kriisiviestintää sekä eri osapuolten tehtäviä. Koulutus on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille ja siitä on mahdollista saada myös opintopisteitä. Koulutus on maksullista muille kuin tutkinto-opiskelijoille ja voit valita päivät, jotka sinua eniten kiinnostavat. Kaikkiin päiviin voi osallistua myös etänä.

Lisätietoja: minna.leppanen@tuni.fi

Ennakkoilmoittautuminen

 

Ohjelmarunko:

12 koulutuspäivää Tampereella pääsääntöisesti klo 9-16:

 • Päivä 1: Ke 25.9. Padon tehtävä ja reunaehdot. Kick off!
 • Päivä 2: To 26.9. Hydrologia
 • Päivä 3: To 24.10. Maapadot
 • Päivä 4: To 12.12. Betonipadot
 • Päivä 5: Ke 15.1. Vahingonvaaraselvitys. Iltarastit!
 • Päivä 6: To 16.1. Turvallisuussuunnitelmat
 • Päivä 7: To 6.2. Patojen geotekninen suunnittelu
 • Päivä 8: Ke 11.3. Patoluukut ja patojen käytön lakkauttaminen. Laite-esittelyjä.
 • Päivä 9: To 12.3. Patojen tarkkailu ja tarkastukset
 • Päivä 10: Ke 1.4. Kaivos- ja jätepadot I
 • Päivä 11: To 2.4. Kaivos- ja jätepadot II
 • Päivä 12: To 7.5. Patoturvallisuus muuttuvassa maailmassa. Päättäjäiset.