| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Kevään aikana Oulun yliopiston geotekniikan opetushenkilökunta on vahvistunut kahdelle uudella yliopisto-opettajalla. Minna Mäki-Asiala aloitti 1.1.2024 ja Salla Konttinen 1.3.2024. Molemmat ovat luoneet uraa konsulttimaailmassa. Minna on kerryttänyt laaja-alaista kokemusta geotekniikan parissa, joista erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat olleet pohjarakentaminen ja hulevesien hallinta. Väitöstutkimus keskittyykin hulevesien hallintaan tiiviissä kaupunkiympäristössä. Sallan osaaminen painottuu väylä- ja ratapuolen geotekniikkaan. Tavoitteena on lähiaikoina aloittaa väitöstutkimus, joka pureutuisi etenkin kylmien olosuhteiden väylien geotekniikkaan. Minnan ja Sallan perustukset vahvistavat toisiaan ja voidaankin todeta, että tällä osaamisella luodaan kantavat pohjat opetukselle Oulun yliopistossa.

Kuva: Shahid Hussain, Oulun yliopisto.