| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

RIL on laatimassa alan toimijoiden kanssa julkaisua RIL 271 Teräsrakenteisten tukiseinien rakenteellinen mitoitusohje.

Pyydämme nyt mielipiteitä luonnosversion sisältöön. Alan asiantuntijoiden näkemykset ovat erittäin tarpeelliset ja arvokkaat laadukkaan ja kaikkia osapuolia hyvin palvelevan käsikirjan aikaansaamiseksi.

Lausunnoissa pyydämme ottamaan kantaa tekstin sisältöön erityisesti seuraavasti:

  • onko julkaisun laajuus sopiva?
  • onko teksti selkeä?
  • onko asioita käsitelty sopivan syvällisesti?
  • onko joitakin asioita käsitelty liikaa tai puuttuko jotain?
  • ovatko esitetyt toimintamallit ja prosessikuvaukset toimivia ja tarkoituksenmukaisia?

Lisäksi näkemykset detaljiasioista muutosehdotuksineen ovat myös erittäin arvokkaita. Kommentoinnissa toivomme, että käytätte hakemistossa olevaa lausuntolomaketta. Huom! Lataa lomake omalle tietokoneellesi, älä kommentoi suoraan pohjaan. Myös vapaamuotoiset kommentit ovat tervetulleita.

Lausuntolomake sekä kirjan luonnosversio pdf-muodossa löytyvät tästä linkistä.

Julkaisua koskevat kommentit pyydetään lähettämään osoitteella pekka.talaskivi@ril.fi viimeistään perjantaina 16.11.2018.