| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Lausuntopyyntö

SGY:n Kairausoppaasta III ollaan julkaisemassa uusi versio, joka käsittää maanäytteiden lisäksi myös kallio- ja pohjavesinäytteenoton. Vanhan näytteenotto-oppaan mukainen luokittelu, häiriintyneet ja häiriintymättömät maanäytteet, korvautuu vuonna 2021 vahvistetun standardin SFS-EN ISO 22475-1 mukaisella viisiportaisella luokittelulla (näytteenottokategoriat A/B/C/D/E ja näytteen laatuluokat 1–5.).

Lausunnot pyydetään toimittamaan oheista kommentointilomaketta käyttäen 17.2.2023 mennessä. Kommentteja voivat antaa sekä yksittäiset henkilöt että alan organisaatiot. Kommentointilomake lähetetään sähköpostitse osoitteeseen monica.lofman@ramboll.fi.

Opasluonnos

Kommentointilomake

Taustaa

SGY julkaisi Kairausoppaan III: Maanäytteiden ottaminen geoteknillisiä tutkimuksia varten vuonna 1972. Vanhassa oppaassa maanäytteenotto oli jaettu kahteen luokkaan (häiriintynyt/häiriintymätön), ja varsinkaan häiriintyneiden näytteiden laatua ei oltu erityisesti määritelty. Poistuvassa Eurokoodi 7:ssä on määritetty käytettäväksi luokitus, jossa näytteen laatuluokkia on 5 ja näytteenottokategorioita 3 (A-C). Luokituksen käyttöönotto on ollut varsin heikkoa.

Näytteenottostandardista on vahvistettu uusi versio SFS-EN ISO 22475-1 Geotechnical investigation and testing. Sampling methods and groundwater measurements. Part 1: Technical principles for the sampling of soil, rock and groundwater (ISO 22475-1:2021), jossa näytteen laatuluokkia on 5 ja näytteenottokategorioita 5 (A–E) koskien sekä maanäytteenottoa että kallionäytteenottoa. Oheinen Kairausoppaan III luonnos on em. standardin mukainen. Opasluonnoksessa esitetään näytteenottimilla saavutettavissa olevat laatukategoriat eri pohjamaaolosuhteissa, nykyaikaiset kalustot huomioiden.

Oppaan laatimistyön tilaaja on Väylävirasto, missä työn ohjauksesta on vastannut Panu Tolla. Laatimistyö on tehty Rambollissa, missä työstä vastaa Fredrik Winqvist ja asiantuntijoina ryhmässä ovat Sami Kankaanpää, Monica Löfman ja Juha Forsman. Lisäksi laatimistyöhön ovat osallistuneet Rambollista Kimmo Järvinen, Juha Setälä, Tommy Nyman ja Merja Autiola. Kallionäytteenoton osalta laatimistyöhön ovat lisäksi osallistuneet AFRYstä Vesa Lehdonmäki ja Piri Harju.

Syksyllä 2022 opasluonnosta käsiteltiin työpajassa yhdessä pohjatutkimusyritysten kanssa, sekä pyydetiin laajemmin kommentteja Väyläviraston yhteistyökumppaneilta. Sittemmin oppaan sisältöä on täsmennetty, ja etenkin kallionäytteenoton kuvausta laajennettu, minkä vuoksi työryhmässä nähtiin tarve laajemmalle SGY:n lausuntopyyntökierrokselle.