| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Suomessa kitkamaiden (karkea siltti, karkearakeiset maalajit ja moreenimaalajit) lujuus- ja painumaominaisuuksille käytetään yleisesti taulukkoarvoja, koska tarkempaa tietoa ei käytännössä voida yksittäisistä suunnittelukohteista hankkia. Nämä taulukkoarvot on esitetty muun muassa Väyläviraston ohjeen 14/2023 (Eurokoodin soveltamisohje. Geotekninen suunnittelu – NCCI 7) Liitteessä 6 ”Maakerrosten lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksien arviointi kairausvastuksen perusteella”. Taulukkoarvot oletettavasti perustuvat ruotsalaisiin tutkimuksiin sekä 1960- ja 1970-luvuillla tehtyihin VTT:n tutkimuksiin ja myöhemmin tehtyihin jälkilaskentoihin. Käytettävissä ei kuitenkaan ole ollut yhteenvetoa taulukkoarvojen taustatutkimuksista. Tässä raportissa taustoitetaan näitä taulukkoarvoja ja koostetaan aihetta käsittelevä tutkimuskirjallisuus. Raportin johtopäätöksissä todetaan, että kitkamaalajien ominaisuudet eri tiiveysluokissa ovat pitkälti linjassa kirjallisuuden kanssa. Sitä vastoin maakerroksen tiiveyden arvioimiseen käytettyjen kairausvastusten raja-arvojen lähtökohdat eivät kattavasti selvinneet tämän selvitystyön aikana.

Raportin ovat laatineet Ramboll (Monica Löfman) ja Tampereen yliopisto (Mika Knuuti ja Joona Tuisku) Väyläviraston ja Ympäristöministeriön toimeksiantona. Raportti tulee toimimaan taulukkoarvojen lähdeviitteenä ja sitä tullaan hyödyntämään toisen sukupolven Eurokoodien kansallisten liitteiden laatimistyössä.

Selvitystyön ohjausryhmä pyytää geotekniikan alan toimijoilta kommentteja koskien väliraportin sisältöä ja tarkasteltua lähdekirjallisuutta sekä sen mahdollisia puutteita. Lisäksi pyydetään toimittamaan mahdollisia muita lisätietoja koskien taulukkoarvojen taustoja. Kommentit pyydetään toimittamaan 3.6.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen monica.lofman@ramboll.fi (kommenttien muoto vapaa).

 

Raportti löytyy alla olevan linkin takaa:

Kitkamaalajien lujuus- ja painumaominaisuudet_Väliraportti_LAUSUNTOPYYNTÖ_2024-05-07

 

Selvitystyön ohjausryhmän puolesta,

Panu Tolla, Väylävirasto

Seppo Heikkinen, Ympäristöministeriö

Sami Punkari, FCG

Ville Lehtonen, Ramboll