| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Rakennustietosäätiö RTS on asettanut lausunnolle InfraRYL:n infrarakenteiden yleisten laatuvaatimusten työnosa – lukuja pääryhmästä 42000 Sillat – Maa- ja pohjarakenteet, täytöt.

Mahdollinen lausunto annetaan vapaamuotoisesti (kuitenkin niin, että lausunnonantaja selviää ja lausunto on allekirjoitettu sekä mahdolliset muutosehdotukset on kirjattu ja kohdennettu selkeästi) toimittamalla se sähköpostitse tai postitse allekirjoittaneelle. Lausunto on palautettava 29.6.2018 klo 16:00 mennessä.

Lausuntomateriaali on nähtävissä ja tulostettavissa Rakennustiedon lausuntopyyntösivuilta.