Väylävirasto pyytää lausuntoanne oheisesta ohjeluonnoksesta ”Uusiomateriaalit – toimintaohje”.

Ohjeen tarkoituksena täydentää voimassa olevia suunnittelun toimintaohjeita uusiomateriaaleja koskevien suunnittelutehtävien osalta. Ohjeessa esitellään uusiomateriaaleista selvitettävät asiat hankkeiden suunnittelun eri vaiheissa sekä selvitettyjen asioiden dokumentointi suunnitelmiin siten, että tiedot siirtyvät ja jalostuvat suunnitteluvaiheiden välillä.

Ohjeen kirjoitustyön on tehnyt Ramboll Finland Oy.

Lausunto pyydetään lähettämään sähköpostitse laura.valokoski@vayla.fi ja ilari.harju@ramboll.fi viimeistään keskiviikkona 24.6.2020.

Kommentit toivotaan ensisijaisesti esitettävän oheisella lomakkeella, mutta lausunnon voi antaa myös vapaamuotoisesti kuitenkin siten, että mahdolliset muutosehdotukset on kirjattu ja kohdennettu selkeästi.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty seuraavalla jakelulla:

  • ELY-keskusten kirjaamot, L-vastuualueet
  • Hankesuunnittelun asiantuntijaverkko
  • Investointiverkko
  • Projektien toteutusosastot
  • Hankkeiden kehittäjät
  • Väyläviraston uusiomateriaali-iltapäivään v. 2019 ilmoittautuneet
  • UUMA3:n ohjausryhmä
  • Suunnittelukonsulttitoimistojen yhteyshenkilöt
  • Ohjeen ohjausryhmä.

 

P.S. UUMA3 järjestää yhteistyössä Väyläviraston kanssa kaksi samansisältöistä työpajailtapäivää 16.6. ja 23.6. sekä seminaarin 1.9. etäyhteyksin. Lisätietoja ja ilmoittautumislinkit