Väylävirasto pyytää lausuntoanne oheisesta Uusiomateriaalit tierakenteissa –opasluonnoksesta.

Opas on suunnattu maarakennushankkeiden tilaajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden käyttöön. Oppaassa esitellään uusiomateriaalirakenneratkaisuja, jotka voivat toimia lähtökohtana rakenteiden suunnittelussa hankekohtaisesti. Opasta on tarkoitus käyttää ohjeen Tierakenteen suunnittelu tukioppaana. Uusiomateriaalien hyötykäyttömahdollisuudet eri rakennusosissa vaihtelevat käytettävän materiaalin sekä toimittajakohtaisen laadun mukaan. Käyttömahdollisuus tulee varmistaa aina joko Väyläviraston hankekohtaisella tai yleisellä materiaalihyväksyntämenettelyllä. Opasta voi hyödyntää myös uusiomateriaalihyväksyntää haettaessa.

Oppaan kirjoitustyön on tehnyt Ramboll Finland Oy EU LIFE IP CIRCWASTE FINLAND C.22 -osahankkeen rahoituksella.

Lausunto pyydetään lähettämään sähköpostitse laura.valokoski@vayla.fi ja ilari.harju@ramboll.fi viimeistään torstaina 11.6.2020.

Kommentit toivotaan ensisijaisesti esitettävän oheisella lomakkeella, mutta lausunnon voi antaa myös vapaamuotoisesti kuitenkin siten, että mahdolliset muutosehdotukset on kirjattu ja kohdennettu selkeästi.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty uusiomateriaalien käyttöä ja tierakenteen suunnittelua käsitteleviin Väyläviraston tilaisuuksiin (v. 2019) ilmoittautuneille sekä oppaan ohjausryhmän jäsenille.