Väylävirasto pyytää lausuntoanne oheisesta Geosynteettisten tuotteiden laadunvalvonta – opasluonnoksesta.

Opas on laadittu ensisijaisesti työmaalla tehtävien geosynteettien laadunvarmistustoimenpiteiden sujuvoittamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Oppaassa on kuvattu esimerkkien avulla yleisimmille geosynteeteille tehtävä laadunvarmistusprosessi. Oppaassa on hyödyllistä tietoa myös muille geosynteettien kanssa työskenteleville, kuten suunnittelijoille.

Oppaan laadintatyön ovat tehneet Väyläviraston toimeksiannosta Ramboll Finland Oy ja Tampereen yliopisto.

Lausunnot pyydetään lähettämään sähköpostitse anniina.tuomala@ramboll.fi viimeistään tiistaina 27.4.2021.

Kommentit toivotaan ensisijaisesti esitettävän oheisella lomakkeella, mutta lausunnon voi antaa myös vapaamuotoisesti kuitenkin siten, että mahdolliset muutosehdotukset on kirjattu ja kohdennettu selkeästi.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty myös sähköpositse Väyläviraston yhteistyökumppaneille Veli-Matti Uotisen toimesta (veli-matti.uotinen@vayla.fi).

Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa tarvittaessa Antti Kalliainen (antti.kalliainen@ramboll.fi).

 

Lausuntopyynnön ladattavat materiaalit:

Opasluonnos

Kommenttilomake