Lausuntopyyntö:

Rakennustieto on lähettänyt lausunnolle teollisuuden tuhkia käsittelevän ohje-ehdotuksen. Ohjeessa käsitellään metsä- ja energiateollisuuden tuhkamateriaalien käyttöä maarakentamisessa. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 11.12.2017.

Lausuntoaineisto