Lausuntopyyntö: Liikennevirasto pyytää lausuntoa Suihkuinjektointi ohjeluonnoksesta.

Kyseessä on uusi Liikenneviraston ohje. Ohjeen tarkoitus on esittää suunnittelua tukevaa tietoa suihkuinjektointimenetelmistä sekä niiden käyttökohteista, suunnittelun pääpiirteistä, työmenetelmistä ja laadunvarmistuksesta. Ohjetta käytetään suunnittelun apuna standardien sekä muiden suunnitteluohjeiden ja -oppaiden ohella. Ohjetyö on toteutettu Liikenneviraston Väylänpito -toimialan tilaamana konsulttityönä Ramboll Finland Oy:n kanssa vuosina 2016-2017.

Lausunto ja mahdolliset yksityiskohtaiset kommentit pyydetään toimittamaan 29.9.2017 mennessä sähköpostilla ao. osoitteeseen.

Ohjeluonnos

Lausuntolomake

 

Lisätietoja: Veli-Matti Uotinen, Geoasiantuntija
puh. 029 534 3540 tai 050 3877 807
veli-matti.uotinen@liikennevirasto.fi