Lausuntopyyntö:

Ohje-ehdotukset RTS 17:14 Kiinteistön opasteet ja RTS 17:15 Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla ovat lausunnolla. Lausuntoaika on maanantaihin 12. kesäkuuta saakka.

Ohje-ehdotuksessa Kiinteistön opasteet esitetään suunnitteluohjeita opasteiden sijoituksesta, havaittavuudesta, rakenteesta, valaistuksesta, teksteistä, symboleista, opasteissa käytettävistä väriyhdistelmistä sekä tuntoon perustuvista opasteista. Ohje-ehdotuksessa Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla esitetään ohjeita liikennemerkkien ja opasteiden sijoittamisesta ja käytöstä kiinteistöjen ajoneuvoilla liikennöitävillä alueilla sekä jalankulkualueilla. Ohjeet on tarkoitettu rakennusten suunnittelijoille, liikennesuunnittelijoille ja kiinteistön omistajille ja haltijoille.

Linkki aineistoon