Lausuntopyyntö: Rakennustietosäätiö RTS on asettanut lausunnolle InfraRYL:n infrarakenteiden yleisten laatuvaatimusten työnosa –luvun pääryhmästä 10000, Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, Paalut. Mahdollisen lausunnon voi toimittaa sähköpostitse tai postitse. Viimeinen palautuspäivä on 13.10.2017. Lausuntomateriaali on nähtävissä ja tulostettavissa Rakennustiedon lausuntopyyntösivuilta.