Lausuntopyyntö:

InfraRYL -hankkeessa päivitetään infrarakenteiden yleisten laatuvaatimusten pääryhmän 10 000 (kirjajulkaisussa osa 1) lukuja. Päivitystyössä ovat mukana kaikki alan suurimmat toimijat. Työ koordinoidaan Rakennustiedossa.

InfraRYL:n lukujen sisältö on muokattu käsikirjoitusten perusteella työryhmissä. Näissä lausunnolla olevissa luvuissa ei ole merkitty muutoskohtia erikseen, sillä lukuihin on tehty täydennyksiä laajasti. Tämän vuoksi muutoskohtia ei ole voitu selkeästi merkitä jäljitettäviksi vaan lausunnolla olevia lukuja käsitellään kuin ne olisivat täysin uusia.

Nyt lausunnolle lähtevät työnosa –luvut on käsitellyt InfraRYL:n toimikunta TK242 TR1+3. Rakennustieto pyytää lausuntoa 5.9.2017 mennessä:

14130 Stabiloidut maarakenteet
14131 Pilaristabiloidut maarakenteet
14132 Massastabiloidut maarakenteet

 

Lue lisää