Lausuntopyyntö:

Rakennustietosäätiö RTS on asettanut lausunnolle InfraRYL:n infrarakenteiden yleisten laatuvaatimusten työnosa –luvun pääryhmästä 10000, Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, Vahvistetut maarakenteet.

Mahdollisen lausunnon voi toimittaa sähköpostitse tai postitse. Viimeinen palautuspäivä on 12.12.2017. Lausuntomateriaali on nähtävissä ja tulostettavissa Rakennustiedon lausuntopyyntösivuilta.