Lausuntopyyntö:

Rakennustieto on lähettänyt lausunnolle InfraRYLin luvut maarakenteissa käytettävistä teräsverkoista ja synteettisistä geolujitteista. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 7.12.2017. Alla lausuntomateriaali pdf-muodossa.

Lausuntoaineisto