Lausuntopyyntöjä:

Rakennustietosäätiö RTS on asettanut lausunnolle InfraRYL:n infrarakenteiden yleisten laatuvaatimusten työnosa –luvun pääryhmästä 10000:

  • Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, Kuivatusrakenteet: viimeinen palautuspäivä on 29.12.2017
  • Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, Rakenteiden alitukset: viimeinen palautuspäivä on 29.12.2017

Aineistot Rakennustiedon sivuilta.