| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Väylävirasto yhdessä Ruotsin ja Norjan tieviranomaisten sekä materiaalivalmistajien kanssa on rahoittamassa tutkimus- ja kehitysprojektia ”ROUGH” geosynteettien, kuten suodatinkankaiden, lujitteiden ja erilaisten suojausrakenteiden, vaatimuksista pohjoismaisiin olosuhteisiin (kylmä ilmasto, tyypilliset pohjaolosuhteet ja käytetyt kiviainekset). Osana tutkimushanketta Väylävirasto pyytää alan toimijoita vastaamaan alla olevaan kyselytutkimukseen, millä pyritään kartoittamaan geosynteettirakenteiden käyttökohteita ja käyttökokemuksia sekä mahdollisia ongelmia tai vaurioita Suomessa. Kysely on englanninkielinen, mutta siihen voi vastata myös suomeksi. Kyselyyn on vastausaikaa 9.4.2019 klo 10 asti. Ohessa linkki tutkimukseen:

https://urly.fi/1653

Yhteyshenkilönä Suomessa toimii Minna Leppänen Tampereen yliopistosta (minna.leppanen(at)tuni.fi).