SGY:n jäsenenä osana geoalan kärkeä!

SGY tarjoaa jäsenilleen ajankohtaista tietoa, ammatillista kehittymistä ja kontakteja. Yhdistys edistää maa- ja pohjarakentamisalan kehittymistä mm. osallistumalla standardisoimistoimintaan, lainsäädäntöä ja käytäntöjä kehittäviin lausuntoihin, alan julkaisujen tuottamiseen ja ammatillisen koulutukseen. SGY on mukana varmistamassa laadukasta rakentamista alan henkilöpätevyysjärjestelmää ylläpitävän FISE Oy:n toimintaan osallistumisen kautta.

SGY:n jäsenistö koostuu maa- ja pohjarakentamisessa aktiivisesti työskentelevistä suunnittelijoista, tutkijoista, urakoitsijoista, rakennuttajista sekä laite- ja materiaalitoimittajista. Toiminnassa on mukana 48 alan yritystä. Yhdistykseen kuuluu yhteensä yli 500 henkilöjäsentä, joista on:

 • varsinaisia jäseniä 291
 • nuoria jäseniä 113
 • senioreita 108
 • kunniajäseniä 17.

 

Jäsenedut

 • Geofoor-lehti
 • Mahdollinen muu alan lehti Geofoor-jakelun yhteydessä
 • SGY:n jäsen- ja ajankohtaistiedotteet sähköpostitse
 • Yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja koulutukset kohtuullista korvausta vastaan
 • Matka-apurahat kansainvälisiin konferensseihin (edellyttää puheenvuoroa)
 • Mahdollisuus oman kiinnostuksen mukaiseen toimikuntatyöskentelyyn
 • Verkottuminen alan eri asiantuntijoiden kanssa
 • Näkyvyys yhdistyksen verkkosivuilla (yhteisöjäsen)

 

SGY:n jäsenyyslajit ja jäsenmaksut 2022

Henkilöjäsen

 • yksityinen henkilö, jonka tieteellinen tai käytännöllinen toiminta liittyy geotekniikkaan
 • jäsenmaksu on 55 €

Nuorjäsen

 • vastavalmistunut henkilö tai opiskelija, jonka opinnot liittyvät geotekniikkaan ja/tai rakennusgeologiaan. Nuorjäsenyys voi kestää 5 vuotta, minkä jälkeen nuori jäsen siirtyy suostumuksellaan varsinaiseksi jäseneksi
 • jäsenmaksu on 0 €

Eläkeläinen

 • vähintään kymmenen vuotta yhdistyksen jäseninä ollut eläkkeellä oleva jäsen
 • jäsenmaksu on 50 % henkilöjäsenen jäsenmaksusta eli 27,50 €

Yhteisöjäsen

 • yhteisöjäsen on alalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö
 • jäsenmaksu on porrastettuna seuraava: alle 10 henkilön yritykset 250 € ja isommat 590 €

Kunniajäsen

 • Kunniajäseneksi kutsuttu geoteknisellä alalla erityisesti ansioitunut henkilö
 • jäsenmaksu on 0 €

 

Liity jäseneksi!

Liity SGY:n jäseneksi täyttämällä jäsenhakukaavake.

Jäsenhakulomake (henkilöjäsenyys)

Jäsenhakulomake (yhteisöjäsenyys)

Oheisella kaavakkeella voit anoa SGY:n jäsenyyttä. Henkilöjäsenanomukseen tarvitset yksi/kaksi suosittelijaa, jotka ovat yhdistyksen jäseniä.

SGY:n jäsenhakemuksen yhteydessä voi ilmoittautua myös alan kansainvälisen kattojärjestön ISSMGE jäseneksi. Koska järjestölle luovutetaan jäsenen yhteystiedot, tämä edellyttää jäseneksi anovalta kirjallista lupaa.

Tutustu EU:n tietosuojalain mukaiseen (päivitetty 29.5.2020) SGY:n Jäsenrekisterin rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen.

 

Päivitä yhteystietosi

Varmistathan, että muuttuneet yhteystiedot päivittyvät myös jäsenrekisteriin ja saat jäsenpostit sekä sähköpostitse että kirjeitse haluamaasi osoitteeseen. Muutosilmoitukset jatta.lytter@ril.fi.