| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Abstraktin jättöaikaa jatkettu! Toimita abstraktisi 31.5.2020 mennessä konferenssijärjestelmään.

Geotekniikan maailmankonferenssi (20th International Conference on Soil Mechnics and Geotechnical Engineering, ICSMGE 2021) järjestetään Sydneyssä 12.-17.9.2021.

Sydneyn 2021 abstraktien lähettäminen konferenssi-järjestelmään tulisi tehdä 30.4.2020 mennessä. Järjestelijät ovat jakaneet kiintiöpaikat maittain, joista Suomella on 5 paikkaa. Konferenssijärjestäjät ovat päivittäneet ohjeistustaan liittyen abstraktin jättöön, ja toimintatapa on seuraavanlainen:

  1. Kirjoittajat lähettävät abstraktinsa konferenssi-järjestelmään 30.4.2020 mennessä
  2. Järjestäjät keräävät Suomen abstraktit yhteen ja toimittavat SGY:lle
  3. SGY valitsee 5 abstraktia ja välittää niistä tiedon konferenssijärjestäjille

Abstraktien valinnassa kiinnitetään huomiota kirjoittajien todelliseen aikomukseen kirjoittaa artikkeli sekä tutkimukseen laatuun. Valinnasta vastaavat SGY:n nimeämät henkilöt. Lisätietoja antaa SGY:n kansainvälisten asioiden sihteeri Leena Korkiala-Tanttu (etunimi.sukunimi@aalto.fi).