| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 1.2.2022, että kaupunki sallii esimerkiksi taloyhtiön maalämpökaivojen rakentamisen yleisille alueille, mikäli tila omalla tontilla ei riitä. Ensisijaisesti kaivot tulee edelleen rakentaa omalle tontille. Mikäli tällä tavoin ei päästä riittävään energiapeittoon, kaivon porauksen voi kallistaa yleisen alueen puolelle. Viimeisenä vaihtoehtona on sijoittaa energiakaivokenttä tai sen osa kokonaan yleisen alueen puolelle. Yleisille alueille sijoitettujen energiakaivojen hinnoittelusta lautakunta päätti, että käyttöoikeuden saaja maksaa kaupungille vuotuista vuokraa, jonka suuruusluokka vuoden 2021 hintatasossa on 50 euroa/energiakaivo/vuosi.

Helsingin kaupunki on sitoutunut hiilineutraaliustavoitteen puitteissa kasvattamaan kaupungissa käytettävän maalämmön määrää. Maalämmöllä on tarkoitus tyydyttää Helsingin lämmitystarpeesta 15 prosenttia vuodesta 2030 alkaen. Vuoden 2021 lopussa maalämmön osuus Helsingin lämmitysenergiasta oli vain noin 1,8 prosenttia Helsingin kokonaislämmitysenergiasta, mutta samalla maalämpökaivoja toteutettiin jo 25 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Erityisesti kysyntä on kasvanut taloyhtiöiden parissa.

Maalämpökaivot yleisillä alueilla Helsingissä -julkaisuun ja pikaoppaaseen on kirjattu tarkemmat perusteet ja ehdot, joiden perusteella yleisille alueille voidaan toteuttaa energiakaivokenttiä, jotka palvelevat lähialueen kiinteistöjä. Maalämmön sijaan ohjeissa puhutaan energiakaivoista, sillä yhä useammin energiakaivoa käytetään lämmittämisen lisäksi myös jäähdyttämiseen.

Ohjeessa kerrotaan, millaisia selvityksiä hakijalta edellytetään. Ohje sisältää esimerkkejä suunnitelmista, kun maalämpöjärjestelmiä sijoitetaan viheralueille ja liikennealueille. Lisäksi ohjeessa otetaan kantaa sopimuskäytäntöihin, käyttökorvauksiin ja irtisanomisehtoihin. Kaupunkiympäristöautakunta päätti vielä alentaa korvausta yleisille alueille sijoitettavista energiakaivoista julkaisussa ehdotettua korvausta (150 euroa/energiakaivo/vuosi) tasolle 50 eurooa/energiakaivo/vuosi.

Energiakaivojen rakentamisen tueksi kaupunki on jo aiemmin poistanut käytöstä maalämmön rakennusvalvonnan lupamaksut. Lisäksi kaupungin oma energiarenessanssitiimi antaa taloyhtiöille maksutonta neuvontaa energiatehokkaisiin ratkaisuihin, kuten maalämpöön, siirtymisessä.

 

Linkit

Maalämpökaivot yleisillä alueilla Helsingissä -julkaisu

Pikaopas maalämpökaivojen sijoittamiseen yleisille alueille Helsingissä