| Alan ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset

GeoTeko –tunnustuspalkinto jaetaan jälleen tänä vuonna. Ehdokkaiden haku on käynnistynyt.

GeoTeko on tunnustuspalkinto, joka jaetaan parhaalle geotekniselle innovaatiolle, hankkeelle, henkilölle tai muuten geoteknistä alaa edistäneelle taholle.

Palkinnon saajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Ehdotukset toimitetaan kirjallisesti SGY:n viestintätoimikunnalle perusteluineen. Perusteluissa tulee olla ehdottajan yhteystiedot, palkinnon saajan yhteystiedot ja siitä tulee selkeästi ilmetä, miksi juuri kyseinen taho tulisi palkita. Ehdotuksen maksimipituus on A4.

Ehdotukset tunnustuspalkinnon saajasta tulee toimittaa 21.9.2021 mennessä osoitteeseen viestinta.sgy@gmail.com. SGY:n hallitus valitsee ehdotuksista 3 parasta, joista yhdistyksen ulkopuolinen kunniatuomari valitsee palkinnon saajan. Palkinto jaetaan Geotekniikan päivässä 4.11.2021.