| SGY:n tiedotteet ja uutiset

Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa opiskeleva Mikko Sauni on palkittu vuoden parhaasta geotekniikan alan diplomityöstä.

Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen hallituksen valitsema voittaja julkistettiin tänään Espoossa pidetyssä Geotekniikan päivässä. Mikko Sauni sai FinMeas Oy:n lahjoittaman stipendin työstään ”Radan kuormituskestävyyden arviointi tiedonlouhintamenetelmillä”.

Saunin tutkimusaihe on ajankohtainen ja selkeästi uutuusarvoa omaava, painottaa professori Pauli Kolisoja TTY:lta.

Infrarakenteiden kasvava korjausvelka asettaa koko ajan painetta sille, että väyläinfrastruktuurin ylläpitoon käytettävissä olevat rajalliset resurssit osattaisiin kohdentaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Mikko Saunin diplomityöopinnäytteessä tähän ongelmakenttään on pureuduttu ratarakenteiden kuormituskestävyyden osalta pyrkien edistämään sen mahdollisimman elinkaaritehokasta hallintaa. Työn keskiössä on rataverkolla säännönmukaisesti tehtävien raiteentarkastusmittausten tulosten tämänhetkistä selkeästi tehokkaampi hyödyntäminen nykyaikaisia tiedonlouhinnan menetelmiä apuna käyttäen.

FinMeas Oy:n diplomityöpalkinto vuoden parhaasta geotekniikan alan lopputyöstä jaettiin nyt viidettä kertaa. Kilpailussa olivat mukana kaikki geotekniikkaa opettavat yliopistot eli Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto. Kukin yliopisto lähetti alan parhaista diplomitöistä oman shortlistan, jonka pohjalta Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen hallitus valitsi kärkikolmikon ja voittajan. Tänä vuonna kärkikolmikkoon ylsivät Mikko Saunin lisäksi Pyry Piispanen Aalto-yliopistosta ja Sanna Torniainen Oulun yliopistosta.

”Diplomityöpalkinnon jakaminen on meille yksi vuoden kohokohdista. Haluamme kannustaa geotekniikan opiskelijoita ja edistää alan kehittymistä Suomessa”, kertoo palkintoa sponsoroivan FinMeas Oy:n toimitusjohtaja Sami Ylönen.

Lisätiedot:

Mikko Sauni, Tampereen teknillinen yliopisto, p. 0405090654

Sami Ylönen, toimitusjohtaja, FinMeas Oy, p. 040 715 3264